Porážka prebieha cca 1x za 14 dní, po vašej objednávke vás vždy budeme obratom kontaktovať s upresnením dodania.

Farma Beckov si vyslúžila od odbornej komisie ocenenie Farma živá

Matej_8610960_625x

Neodmysliteľnú súčasť farmy tvorí chov mäsového dobytka plemena Charolais. Zvieratá sa celoročne voľne pasú v krajine v okolí Beckovského hradu.

Obec Beckov je širšej verejnosti známa predovšetkým vďaka hradu, ktorý sa týči na 60-metrovom vápencovom bradle. Prírodovedci z celého Slovenska sem zas prichádzajú obdivovať prírodnú rezerváciu Beckovské skalice, ktorá patrí čo do biodiverzity medzi najväčšie skvosty Považia. Vďačiť za to môžeme aj stáročiam citlivého obhospodarovania, na tradíciu ktorého nadväzuje Farma Beckov. Tá je dnes 100 % bio a môže byť príkladom pre mnohé podobné podniky na Slovensku. Aj preto si vyslúžila od odbornej komisie ocenenie Farma živá.

Novodobá história Farmy Beckov sa začala písať v roku 1993, keď došlo k rozdeleniu poľnohospodárskeho družstva Beckov-Kálnica na dva samostatné subjekty.

Ďalšia významná zmena nastala v roku 2011, keď na družstvo prišla rodina Kořínkovcov z Moravy. Navzdory vtedajším trendom začali znižovať chemizáciu hospodárenia a v priebehu siedmich rokov ju znížili na úplné minimum. V roku 2016 preto začali pracovať s myšlienkou transformácie na ekologické hospodárenie. Prihlášku podali v roku 2020, do biorežimu prešla farma minulý rok.

Farma Beckov hospodári na 500 hektároch pôdy, na slovenské pomery teda ide o skôr stredne veľký podnik. Takmer všetka pôda leží v katastri Beckova, pričom väčšinu z nej predstavuje orná pôda. Pestujú na nej hlavne štandardné plodiny, ako sú pšenica, ovos, kukurica, slnečnina, sója či bôb. Nevyhýbajú sa však ani pokusom s menej bežnými plodinami. Jednou z priorít je pre beckovských farmárov celoročné pokrytie pôdy, takže hlavné plodiny tu striedajú s medziplodinami ako horčica, facélia či ďateliny.

Na časti ornej pôdy takisto pestujú vlastné krmoviny, keďže neodmysliteľnú súčasť farmy tvorí chov mäsového dobytka plemena Charolais. Základom plemenného stáda je 130 matiek, pričom dokopy v Beckove chovajú takmer 300 kusov dobytka.

Charolais-hrad_8610957_1200x

(Zdroj: Foto – Karolína Gelatičová)

Počas návštevy nás po farme sprevádzal Matěj Kořínek.

Samozrejmosťou je, že zvieratá sa celoročne voľne pasú v krajine v okolí Beckovského hradu. Lúky a pasienky sa tu rozprestierajú na približne 200 hektároch, takže nedostatkom priestoru zvieratá rozhodne netrpia. Trvalé trávne porasty sú spásané rotačnou metódou, ktorá sťažuje život parazitom a naopak vytvára priestor pre veľké množstvo motýľov, chrobákov či samotárskych včiel. Časť hospodárenia prebieha aj v spomínanej prírodnej rezervácii Beckovské skalice, pričom spoluprácu si tu pochvaľujú ochranári, ako aj farmári.

Tento článok môžete nájsť v novembrovom čísle magazínu Doma v záhrade.

Zdroj: https://zahrada.sme.sk/c/23239173/farma-beckov-si-vysluzila-od-odbornej-komisie-ocenenie-farma-ziva.html