Porážka prebieha cca 1x za 14 dní, po vašej objednávke vás vždy budeme obratom kontaktovať s upresnením dodania.

Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom má každý náš koncový zákazník právo na odstúpenie od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

O úmysle vrátiť tovar v zákonnej lehote nás informujte na e-mailovej adrese obchod@farmabeckov.sk. Pripojte číslo bankového účtu, na ktorý budete požadovať vrátenie finančných prostriedkov a číslo faktúry za tovar, ktorý chcete vrátiť späť.

Skontrolujte, či Vami vrátený tovar spĺňa tieto náležitosti:

  • nebolo použité alebo nejakým spôsobom poškodené
  • je kompletný
  • je pokiaľ možno v originálnom obale

Zásielku, vrátane dokladu o kúpe, odošlite na adresu: Farma Beckov, družstvo Beckov 480, 916 38 Beckov

Balíček odporúčame pripoistiť. Po obdržaní a kontrole vráteného tovaru bezodkladne (najneskôr však do 30-tich dní) odošleme príslušnú čiastku na Váš bankový účet.

Čo ešte je dobré vedieť:

Možnosť vrátenia tovaru v 14-dňovej lehote sa riadi obchodnými podmienkami.

14-denná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru. Ak sa táto lehota končí cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty sa berie najbližší nasledujúci pracovný deň.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Tovar však môžete zaslať aj neskôr.

Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak predávajúci má právo na úhradu nákladov spojených s novým zabalením tovaru.

Nie je možné vracať použitý tovar.

Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru upraveného na prianie kupujúceho či na tovar objednaný špeciálne a výslovne na jeho prianie a ktorý nebol v dobe objednávky skladom. Rovnako sa nevzťahuje na dodávku spotrebného tovaru, pri ktorom použitím je spotrebovaná časť jeho hodnoty a nemožno ho vrátiť do pôvodného stavu pred kúpou.

 

Reklamácia

Ako postupovať v prípade reklamácie poškodeného výrobku (balíka)?

Balík s tovarom vráťte bez prevzatia kuriérovi s pripísaním správy, ako bola zásielka poškodená. V prípade, že ste zásielku prevzali, otvorili a zistili, že je tovar vo vnútri poškodený, tovar vyfoťte a bezodkladne nás kontaktujte na maile: obchod@farmabeckov.sk s krátkym popisom poškodenia a množstvom poškodených výrobkov a nezabudnite priložiť zhotovenú fotografiu.

Podmienky reklamácie sa riadia obchodnými podmienkami.