Farma BeckovŽivočíšna výroba


Príchod plemena Charolais na Beckovské pastviny...

Doterajší vývoj:
Október 2011 Nákup prvých 32ks vysokoteľných jalovíc.
Máj 2012 Pribudol plemenný býk TREND SMILOVSKÝ.
22.5.2012 Narodilo sa prvé teliatko v Beckove – jalovička.
Jar 2013 Nákup 2 plemenných býkov z Francie – HERAULT, HERACLES.
9.2.2014 Narodenia 100. teliatka v Beckove – opäť jalovička
Apríl 2014 Nákup 2 plemenných býkov z Francie – INCA, ISOLOIR.
16.11.2016 Udelenie titulu Šlachtitelský chov plemena Charolais
Rok 2017 Prvé inseminačné dávky
Jeseň 2019 Nový plemenný býk Eman z Hlíny
Rok 2021 Dva nové plemenie býky, už geneticky bez rohov. Fly ze Statku a Gen z Chuchle

Všetky zvieratá sú celoročne vonku – na jednotlivých pastvinách majú k dispozícii napájačky, krmovisko aj prístrešky, kde sa podľa potreby môžu ukryť.

Všetky pastviny sa po spasení mulčujujú, čím sa odstránia nedopasky a buriny a zároveň sa rozvrství hnoj, ktorý je základom pre humusovitosť pôdy. Po každom mulčovaní a prevzdušnení nasleduje prísev tráv s bylinkami.

Niečo málo o plemene Charolais

  • Plemeno Charolais má svoje korene vo Francúzsku v oblasti Charolles, ktorá sa nachádza medzi riekami Seinou, Loirou, Rhônou a Alier. S chovom tohoto mäsového plemena sa tu začalo na prelome 18. – 19. storočia.
  • Charolais je pôvodne rohaté plemeno veľkého telesného rámca, celosvetovo patrí k najväčším a najťažším plemenám. Sfarbenie je biele až smotanové bez akýchkoľvek škvŕn.
  • Kravy v dospelosti dosahujú až 145cm výšky v kohútiku pri živej hmotnosti 750 – 900kg, býci potom dosahujú výšku v kohútiku 150 až 155cm a hmotnosti viac než 1200kg.
  • V súčasnej dobe je možno nájsť stáda tohto plemena vo viac ako 70-tich zemiach sveta. Jedná sa o jedno z najčastejšie chovaných mäsových plemien na svete, je najpočetnejším mäsovým plemenom vo Francii, v Českej republike aj na Slovensku.AKTUALITY

Predaj mäsa z našej rozrábky, z nášho chovu!

Prinášame Vám výborné hovädzie mäso z našej rozrábky priamo na farme z nášho ekologického chovu býčkov plemena Charolais. Guláš, sviečková, španielsky vtáčik, parada...Viac >

Ekológia na Beckove

30.03.2020

Dňa 11.3.2020 sme prešli s našimi ovocnými sady na ekologické hospodárenie a registrovali sa ako prevádzkovateľ v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Na fotke aktuál...Viac >


Všetky aktuality >