Farma BeckovRastlinná výroba


Poľná výroba

Plodina Osev/ha
2016/2017
Osev/ha
2017/2018
Pšenica 131 116
Kukurica na siláž 7 -
Raž krmna s peluškou 27 24
Cirok na senáž 10 33
Repka 109 131
Slnečnica 20 -
Lucerka 30 30
Trávy na OP 95 95
TTP 145 145
Sady 12 12
     

Našou snahou je celoročné využitie pôdy, preto po raži na senáž pestujeme ešte cirok na senáž, ktorý dáva 2 kosby ( niekedy aj 3 ), takže z tejto plochy dostaneme 3 zbery za rok.

Pasienkové areály

Okrem poľnej výroby sme založili a udržujeme pasienkové areály pre dobytok na ploche 180 ha. Významná je aj úroda z lúk, kde sa nám podarilo obnoviť úrodnosť lúk za Váhom. Pre zaistenie kvalitnej výživy hovädzieho dobytka sme obnovili asi 80ha pastvín tzv. „spiacou sejbou“ neskoro na jeseň , ktorá vyklíči až na jar.

Predpoklady pre úrodu v roku 2018

  • Produkcia maštaľného hnoja nám umožňuje každoročne vyhnojiť viac ako 100ha pozemkov. Takéto zvyšovanie organického podielu pody má výrazný zúrodňovací efekt a napomáha k dosahovaniu vyšších výnosov.
  • V auguste sme zasiali repku sejačkou Claydon, patentovanou technológiou tejto spoločnosti, systémom minimálneho obrábania pody.
  • Pre potreby živočíšnej výroby sme zasiali začiatkom októbra na 45ha raž spolu s ozimnou peluškou. Po zbere tejto miešanky bude na tejto ploche vysiaty silážny cirok.AKTUALITY

Ponuka mladých plemenných býkov

5.1.2018

Farma Beckov ponúka mladých plemenných býkov plemena Charolais. Chov je úradne bez IBR, zvieratá sú kvalitne odchované v kontakte s ľuďmi a v čistom prostredí. Rodičia...Viac >

Slovenský CHOV - článok

27.02.2017

Nedávno o našej farme vyšiel článok v časopise Slovenský CHOV. Kópiu článku si môžete prečítať v prílohe. Viac >


Všetky aktuality >