Farma BeckovRastlinná výroba


Poľná výroba v ekológii

Plodina Osev/ha
2020/2021
Osev/ha
2021/2022
Pšenica ozimná 134 55
Tritikale - 30
Ječmeň jarný 73 15
Ovos - 15
Kukurica na siláž / zrno 13 15
Cirok na senáž 20 14
Lucerka 86 86
Ďatelina inkarnát - 6
Hrach - 15
Slnečnice 13 15
Jarná repka - 12
Sója 15 30
     
TTP 145 216
Sady 12 12
     

Našou snahou je celoročné zakrytie pôdy, takže po hlavnej plodine, alebo pred ňou sejeme rôzne medziplodiny a zmesi, a to nielen z hľadiska zvyšovania organickej zložky v pôde, ale aj fytosanitárnych účinkov, fixáciou vzdušného dusíka atď. určitých plodín. Okrem toho vďaka našej silnej živočíšnej výrobe máme dostatok hospodárskych hnojív na naši OP.

Pasienkové areály

Okrem poľnej výroby sme založili a udržujeme pasienkové areály pre dobytok na ploche 120 ha. Významná je aj úroda z lúk, kde sa nám podarilo obnoviť úrodnosť lúk za Váhom. Pre zaistenie kvalitnej výživy hovädzieho dobytka sme obnovili 40ha pastvín tzv. „spiacou sejbou“ neskoro na jeseň , ktorá vyklíči až na jar.

Predpoklady pre úrodu v roku 2022

  • Produkcia maštaľného hnoja nám umožňuje každoročne vyhnojiť viac ako 100ha pozemkov. Takéto zvyšovanie organického podielu pody má výrazný zúrodňovací efekt a napomáha k dosahovaniu vyšších výnosov.AKTUALITY

Predaj mäsa z našej rozrábky, z nášho chovu!

Prinášame Vám výborné hovädzie mäso z našej rozrábky priamo na farme z nášho ekologického chovu býčkov plemena Charolais. Guláš, sviečková, španielsky vtáčik, parada...Viac >

Ekológia na Beckove

30.03.2020

Dňa 11.3.2020 sme prešli s našimi ovocnými sady na ekologické hospodárenie a registrovali sa ako prevádzkovateľ v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Na fotke aktuál...Viac >


Všetky aktuality >